ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่าน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน จึงโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สำหรับภิกษุสงฆ์ 125 ชุด และสำหรับราษฎร 2,500 ชุด มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง และหอประชุมโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ จังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ได้รับความเสียหาย รวม 9 อำเภอ 34 ตำบล 186 หมู่บ้าน 3,609 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ได้รับความเสียหายอย่างมาก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด