เกาะกระแสออนไลน์

เตือนหอพัก! ห้ามเก็บค่าน้ำ-ไฟ แพงเกินจริง ค่าเช่าล่วงหน้าได้แค่ 1 เดือน

วันนี้ (31 ส.ค.63) ที่เพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เผยรายงานเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าอาคาร หอพัก เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งระบุว่า ห้ามเจ้าของหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน รวมถึงเรียกเก็บค่าน้ำ-ไฟ แพงเกินจริง หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท

โดยระบุว่า กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์ เช่น การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า การคิดราคาค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้ประกอบการไม่ปรับสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้าไปยัง สคบ.ได้ผ่านสายด่วน 1166 โดยมีบทลงโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อสัญญา 1 ฉบับ

โดยภาครัฐจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมามีหอพักหลายแห่งเก็บค่าใช้จ่ายเกินราคาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมาก

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดสำคัญ เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุกิจต้องเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามจริงที่หน่วยงานทั้ง 2 แห่งกำหนดไว้ ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน และผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/31/5f4cb2364306b7.29359811.png


 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์  และภาพประกอบจาก Unsplash

ข่าวที่เกี่ยวข้อง