ข่าวภาคค่ำ

กมธ.งบฯ มีมติชะลอจ่ายค่างวดเรือดำน้ำ 1 ปี

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กองทัพเรือเลื่อนชำระเงินค่าเรือดำน้ำกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 2564

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ในฐานะประธานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวในที่ประชุม กองทัพเรือ แจ้งเลื่อนการชำระเงินของปี 2564 จำนวน 3,925 ล้านบาท เพื่อป้องกันโควิด-19 และได้พูดคุยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงเหตุผลความจำเป็น หลังจากนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง 63 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ปรับลดงประมาณดังกล่าว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่าไม่สามารถยกเลิกจัดซื้อเรือดำน้ำได้ เพราะมีความจำเป็นต่อความมั่นคงทางทะเล

ขณะที่ กระทรวงกลาโหม ยืนยัน เป็นโครงการภายใต้วงเงินของกองทัพเรือ ตามกรอบงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับการจัดสรรในทุกปี ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นการตั้งงบฯ ผูกพันปกติ ทั้งนี้ในปี 2563 ได้ชะลอโครงการเรือดำน้ำไปแล้ว งบประมาณส่วนหนึ่งได้ส่งคืนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด ประมาณ 3,375 ล้านบาท และปี 2564 ก็ได้มีการเลื่อนไปก่อนอีก 3,925 ล้านบาท

นอกจากนี้กรรมาธิการฯ มีมติ 38 ต่อ 21 เสียง ปรับลดงบประมาณ 12 ล้านบาท จากทั้งหมด 111 ล้านบาท เพื่อต่อสู้คดีที่บริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร ฟ้องร้องรัฐบาลไทย กรณีหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 44 สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ แต่กรรมาธิการบางคนขอใช้สิทธิแปรญัตติตัดงบประมาณทั้งหมด และขอใช้สิทธิสงวนคำแปรญัตติ ในชั้นการพิจารณารายมาตราวาระ 2 ในการประชุมสภาฯ ต่อไป