7HD ร้อนออนไลน์

แม่ฮ่องสอนจ่อปิดชายแดน 15 วันสกัดโควิด-19

นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ (31 ส.ค.63) หลังเกิดการระบาดโรคโควิด-19 ในรัฐยะไข่และอีกหลายรัฐของเมียนมาว่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักที่ในเมืองซิตตเวในรัฐยะไข่ ถือเป็นเมืองหลักสำคัญของประเทศเมียนมาจนทำให้มีการสั่งล็อกดาวน์เมืองซิตตเวอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมติปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกช่องทางเป็นเวลา 15 วันนับจากวันที่มีประกาศอย่างเป็นทางการ คาดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะห้ามคน ยานพาหนะ สินค้าทุกชนิด เข้าออกโดยเด็ดขาดรวมถึงศูนย์อพยพทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ภายในศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพสามารถเข้ามาตรวจรักษาในโรงพยาบาลในตัวเมืองหรือโรงพยาบาลอำเภอได้ตามปกติ ยกเว้นหากมีผู้ป่วยรุนแรงสามารถเข้ามารักษาในตัวเมืองได้โดยทุกช่องทางเข้าออกจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

นายสุวพงษ์ ยังกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคำสั่งปิดชายแดนช่องทางจุดผ่อนปรนทั้ง 5 แห่งไปแล้วในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ได้ผ่อนปรนให้มีการส่งออกเฉพาะสินค้าชายแดนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย และจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน