เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กมธ.งบฯ ถกเลื่อนซื้อเรือดำน้ำ ขอบคุณรัฐบาลยอมถอย

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ออกมาแสดงท่าทีผ่อนคลายในการจัดซื้อเรือดำน้ำ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไร

โดยคณะกรรมาธิการจะหารือกันอีกครั้ง นำข้อมูลด้านความมั่นคง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงความกังวลของกองทัพเรือมาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมาธิการจะรอการชี้แจงจากฝ่ายกองทัพเรือ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเข้าชี้แจงเป็นคณะบุคคล หรือส่งเอกสารมา

นายสันติ บอกอีกว่า เท่าที่หารือกับคณะกรรมาธิการ ทุกคนเห็นด้วยกับความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีเรือดำน้ำ เพื่อเฝ้าดูแลด้านความมั่นคงทางทะเลและทรัพยากร เป็นเหมือนกล้องวงจรปิด ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มีหมดแล้ว ยกเว้น ลาว และกัมพูชาเท่านั้น จึงมั่นใจว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็น

นายสันติยังได้กล่าวถึงงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำงวดแรก หากไม่ต้องจ่ายแล้ว จะนำไปใช้ด้านใดบ้าง คงต้องขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณ ส่วนจะนำไปใช้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 หรือนำไปช่วยด้านสาธารณสุข สนับสนุนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือไม่ ก็ต้องนำมาพูดคุยกันก่อน