รอบรั้วรอบโลก

คณะกรรมาธิการยุโรป บริจาคเงิน 400 ล้านยูโร เป็นทุนพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19

องค์การอนามัยโลก เปิดเผยผลสำรวจระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา ว่า โรคโควิด-19 ทำให้การพบแพทย์และการรักษาโรคต่าง ๆ ของประชากรทั่วโลกต้องถูกยกเลิก โดย 3 อันดับ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว แผนกจิตเวช และการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งถูกแทนที่ด้วยการรักษาในแผนกฉุกเฉินสำหรับโรคโควิด-19 เกือบทั้งประเทศทุกที่ทั่วโลก โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงต่ำ

ขณะที่ คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป ประกาศบริจาคเงินจำนวน 400 ล้านยูโร หรือเกือบ 15,000 ล้านบาท ให้กับ องค์การอนามัยโลก เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ในโครงการโคแวคซ์ (COVAX) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยหวังว่าเงินทุนนี้จะมีประโยชน์สำหรับการจัดซื้อและส่งวัคซีนไปยังประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำได้

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซีย เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ จะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศก่อน หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้ประกาศความสำเร็จว่าสามารถผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ได้เป็นประเทศแรกในโลก แม้จะมีการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี้ก็ตาม