สนามข่าว 7 สี

กองทัพเรือ ส่งหนังสือขอปรับลดงบฯ เรือดำน้ำ ปี 2564

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กองทัพเรือเลื่อนชำระเงินค่าเรือดำน้ำกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 2564 ตามที่กองทัพเรือเสนอตัดงบฯ ตัวเอง

กองทัพเรือ ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปรับลดงบประมาณการชำระเงินการจัดซื้อเรือดำน้ำของปี 2564 จำนวน 3,925 ล้านบาท จีงขอคืนงบประมาณส่วนนี้

ขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน ไม่ยกเลิกการจัดซื้อ เพราะแผนพัฒนากองทัพได้ชี้แจงความจำเป็นไปแล้ว หยุดไม่ได้ แต่ให้นโยบายกองทัพเรือไปเจรจากับจีน เรื่องชะลอจ่ายค่างวดเรือดำน้ำออกไปก่อน

ขณะที่ กระทรวงกลาโหม ยืนยัน เป็นโครงการภายใต้วงเงินของกองทัพเรือ ตามกรอบงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับการจัดสรรในทุกปี ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นการตั้งงบฯ ผูกพันปกติ ทั้งนี้ในปี 2563 ได้ชะลอโครงการเรือดำน้ำไปแล้ว งบประมาณส่วนหนึ่งได้ส่งคืนรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประมาณ 3,375 ล้านบาท และปี 2564 ก็ได้มีการเลื่อนไปก่อนอีก 3,925 ล้านบาท