ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 1,500 ชุด พร้อมกระเป๋ายาพระราชทาน 600 ชุด ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอท่าปลา อำเภอเมือง และอำเภอลับแล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอท่าปลา 2 ราย

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังแรง ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบภัย 3 อำเภอ 21 ตำบล 147 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,618 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าไปกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ มอบถุงยังชีพ และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพ พร้อมประกอบอาหารมอบให้ประชาชน ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือเยียวยา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด