ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดแพร่ จึงโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 75 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น 1,510 ชุด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมือง และเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ 25 ชุด พร้อมมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังชิ้น และอำเภอลอง 490 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้

จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้บ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย รวม 8 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน 3,938 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด