สนามข่าว 7 สี

นายกฯ พร้อมรื้อคดี บอส อยู่วิทยา หวังฟื้นศรัทธากระบวนการยุติธรรมไทย

เตรียมเริ่มกระบวนการรื้อคดีบอส อยู่วิทยา แล้ว หลังนายกรัฐมนตรีแถลงสนับสนุนตามรายงานของคณะกรรมการ ชุดที่ นายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน หวังฟื้นศรัทธากระบวนการยุติธรรมไทย ให้คนทั้งประเทศและนักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่น

สำหรับ 5 ประเด็น ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้น คือการเสนอให้รัฐบาลผลักดันให้ยกคดีที่ยังไม่ขาดอายุความขึ้นดำเนินการใหม่ การดำเนินคดีอาญา วินัย และจริยธรรม กับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่นที่ร่วมขบวนการ ตรวจสอบเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ทุกประเด็น ทำความเข้าใจเรื่องการมอบอำนาจความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา

รวมไปเรื่องอัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทนายความที่เกี่ยวข้อง พร้อมต่อเวลาทำงานด้านการปฏิรูปกฎหมายให้คณะกรรมการชุดนี้อีก 30 วัน โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดตามความก้าวหน้าในแต่ละประเด็น พร้อมรายงานให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ