ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : รวมใจแก้ปัญหาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนที่ 1

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโบราณสถานสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวพิษณุโลก ดังนั้นการทำโครงการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสง่างามสมพระเกียรติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายพร้อมใจให้ความร่วมมือ โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ตั้งเดือนกรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน ขยายผลร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านจากข้อมูลที่ได้รับจากชาวพิษณุโลก ซึ่งทุกข์ใจต่อการก่อสร้างพระตำหนักหลังใหม่ ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ใช้งบจากผู้มีจิตศรัทธา แต่บดบังทัศนียภาพศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสียงสะท้อนนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตอบรับ กรมศิลปากร กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลกจึงร่วมหารือแก้ไขปัญหานี้ โดยทุบรื้ออาคารที่บดบังทัศนียภาพ และปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อสร้างอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบใช้งบของกรมศิลปากร ทั้งหมดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนนี้

สอดรับกับความเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน ระบุการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

โครงการก่อสร้างอาคารประกอบและการปรับปรุงภูมิทัศน์ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในเดือนนี้ ส่วนการแก้ไขปัญหาจุดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะมีแนวทางอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7