เช้านี้ที่หมอชิต

รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกอีก 3,000 บาท ให้ 15 ล้านคน ลุ้นรับตุลาคมนี้

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐบาลเตรียมแจกเงินให้อีกคนละ 3,000 บาท รวมได้ 15 ล้านคน คาดเริ่มเดือนตุลาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 มาตรการหลัก คือ การกระตุ้นการบริโภคในประเทศวงเงิน 45,000 ล้านบาท เพื่อลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการบริโภค ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป คาดว่ามีประมาณ 15 ล้านคน โดยจะจำกัดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ 100-250 บาทต่อคนต่อวัน ให้เวลาใช้ 3 เดือน คาดเริ่มได้เดือนตุลาคมนี้

ผู้ได้รับสิทธิจะนำเงินไปใช้กับร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่มาลงทะเบียน แต่ไม่ปิดกั้นการซื้อของในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ซึ่งการซื้อของจะเป็นแบบร่วมจ่าย ผู้ซื้อจ่ายร้อยละ 50 และรัฐจ่ายให้ร้อยละ 50 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดูรายละเอียดและนำกลับมาเสนอให้ ศบศ. เห็นชอบอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ส่วนอีก 1 มาตรการ คือ การจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ โดยรัฐบาลสมทบจ่ายกับนายจ้าง เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงตุลาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ 3 กลุ่ม คือ ระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. และประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. รวม 260,000 อัตรา วงเงิน 23,000 ล้านบาท

เบื้องต้น กำหนดอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท, ปวส. 11,500 บาท และ ปวช. 9,400 บาท ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน