เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA ส่ง จนท.ตรวจสอบ-ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด จ.สุโขทัย

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 700 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองสุโขทัย ศรีสำโรง และสวรรคโลก พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด

พร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลดควรสวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม หากพบปัญหาควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน