ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : รวมใจแก้ปัญหาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนที่ 2

การแก้ไขปัญหาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ถูกบดบังทัศนียภาพจากพระตำหนักหลังใหม่ ที่ก่อสร้างโดยใช้งบจากผู้มีจิตศรัทธา โดยกรมศิลปากร กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแก้ปัญหานี้ ตามข้อเรียกร้องของชาวพิษณุโลก พร้อมจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารประกอบ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยกรมศิลปากรใช้งบ 22 ล้านบาท และกว่า 20 ล้านบาท จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนนี้

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ยังยืนยันไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้พื้นที่นี้เข้าทรงเจ้าอย่างเด็ดขาด และจะมีการจัดระเบียบสถานที่จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ให้ข้อแนะนำวิธีแก้ปัญหานี้

ขณะที่ปราชญ์ชาวบ้านเห็นว่า การจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนควรให้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมดำเนินการเพราะเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ เพื่อนำรายได้สนับสนุนการศึกษาและดูแลบำรุงรักษาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้าน นายก อบจ.พิษณุโลก จัดทำโครงการร้านจำหน่ายสินค้า โดยมีแนวคิดจะให้ย้ายซุ้มจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนมาไว้ที่นี่เพื่อความเป็นระเบียบ

จะเห็นได้ว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ขยายผลใช้เวลากว่า 2 ปีจนสำเร็จได้ นั่นเป็นเพราะทุกฝ่ายรับฟังกันด้วยเหตุและผล

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7