ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 260,000 คน

สถานการณ์โควิด-19 สร้างความเสียหายให้กับแวดวงธุรกิจ บางแห่งเลิกจ้าง บางแห่งปิดกิจการ ทำให้มีคนตกงานจำนวนไม่น้อย และเดือดร้อนไปถึงบัณฑิตป้ายแดง ที่เพิ่งก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย เข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่กลับมองหางานได้ยากลำบากในยุคนี้

กระทรวงแรงงานมุ่งแก้ปัญหาจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ช่วยจ่ายค่าจ้างให้สถานประกอบการ 50 เปอร์เซ็นต์ จูงใจให้สถานประกอบการ อ้าแขนรับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน ตั้งเป้าไว้ 260,000 คน จากผู้สำเร็จการศึกษาในปี 63 จำนวน 390,000 คน ให้เดินเข้าสู่ตลาดแรงงาน อยู่ในระบบประกันสังคม มีสิทธิและสวัสดิการ

สำหรับสัดส่วนการช่วยจ่ายค่าจ้าง ในระดับปริญญาตรี รัฐจะจ่ายให้ไม่เกิน 7,500 บาท ระดับ ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท และระดับ ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท ส่วนคุณสมบัติของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และไม่มีการเลิกจ้างเกินร้อยละ 15 ซึ่งหากสถานประกอบการต้องการเข้าร่วมโครงการ ก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ

มาตรการจ้างเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ไปจนถึง 30 กันยายนปีหน้า เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่จะพิสูจน์ความรู้ ความสามารถของเด็กจบใหม่ ให้สั่งสมประสบการณ์ และในปลายเดือนนี้ กระทรวงแรงงานจะเปิดตลาด Job Expo Thailand 2020 รวบรวมสารพัดงาน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่รอคอย