7HD ร้อนออนไลน์

กทม.ส่งจนท.ลงพื้นที่สอบสวนโรค-ปิดร้านอาหาร14วันพ่นยาฆ่าเชื้อสกัดโควิด

กรณีกรมราชทัณฑ์ ตรวจพบผู้ต้องขังใหม่ 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมีประวัติทำงานเป็นดีเจในร้านอาหารทั้งในเขตกรุงเทพฯและนนทบุรี ล่าสุดพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีนี้ว่าสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงที่ทำงานของผู้ติดเชื้อตลอดจนมีการสอบถามหาผู้ใกล้ชิดเพิ่มเติมด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่บ้านของผู้ติดเชื้อ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 คนจึงให้คำแนะนำและทำการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาเชื้อทั้ง 5 คน โดยจะทราบผลภายใน 2 วันและขอให้กักตัวในที่พักอาศัยโดยมอบชุด Home Quarantine สำหรับใช้ในการสังเกตอาการตนเอง 14 วัน ซึ่งจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามดูแล

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/04/5f5219c51b7e61.90758973.jpg

สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังจะมีทีมเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแล ส่วนร้านอาหารที่ผู้ติดเชื้อทำงานทั้งที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 และร้านเฟิร์สคาเฟ่ สำนักงานเขตพื้นที่ได้สั่งปิดให้บริการอย่างน้อย 14 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค สำหรับอาคารสถานที่ทั้งที่พักอาศัยและสถานที่ต่างๆ ที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไป เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนเจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง

นอกจากนี้ สำนักอนามัยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หากประชาชนมีความกังวลใจว่าตนเองอาจเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงได้จากระบบคัดกรองความเสี่ยง BKK COVID-19 ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่เบอร์โทร. 02- 203-2393 และ 02 - 203-2396 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/04/5f5219c4cf55a3.58520424.jpg

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.ตรวจสอบและกำกับดูแลให้สถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนอนุญาตให้เปิดกิจการดำเนินการตามมาตรการควบคุมที่ กทม. ได้มีประกาศออกไป โดยคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้จัดให้มีชุดตรวจร่วม ระหว่าง บช.น. กอ.รมน. และสำนักงานเขต โดยแยกพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 9 บก.น.ทั่วพื้นที่ กทม. ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 3 ก.ย. 63 มีการตรวจสอบสถานประกอบการทั้งหมด 116,726 ครั้ง มีการให้คำแนะนำเพิ่มเติม 83 แห่ง และตรวจสอบซ้ำ 190 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการตรวจสถานประกอบการประมาณวันละ 500 แห่งต่อวัน โดยหากเป็นการตรวจสอบเฉพาะสถานประกอบการประเภทสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ มีการตรวจสอบไปแล้วทั้งหมด 4,225 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้วยดี

2. คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้มีการสุ่มตรวจ Home quarantine  ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 3 ก.ย. 63 รวม 243 แห่ง และ 3. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสถานบันเทิง และสถานบริการ  ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในระลอกสองต่อไป