ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 1,000 ชุด และผ้าห่มพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ที่ผ่านมาอำเภอฯ ประสบภาวะแห้งแล้งเป็นบริเวณกว้าง ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ประกอบกับพื้นที่อำเภอฯ มีประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบางรายยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การได้รับถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จึงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยภายในงานมีหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ มีผู้ป่วยมารับบริการ รวม 101 ราย ส่วนใหญ่ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รวม 3 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด