ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ขาดแคลนแรงงาน สู้ยุคโควิด-19

หลายกิจการยังมีความต้องการนำแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงาน เพื่อเดินหน้ากิจการให้ไปต่อ แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการนำเข้ามา จึงทำให้หลายกิจการเดือดร้อน

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ย่านจตุจักร เผยความในใจ ประกอบธุรกิจในยุคโควิด-19 ต้องแบกรับ และอดทน ขายไม่ดีเหมือนที่ผ่านมา หนำซ้ำยังขาดแคลนแรงงาน ที่ก่อนหน้านี้เคยมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาแบ่งเบาภาระงานในร้าน แต่เมื่อพิษโควิด-19 เล่นงาน แรงงานที่เคยมีต้องแยกย้าย และยังเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยไม่ได้ เพราะความจำเป็น

ความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันต้องการอยู่ประมาณ 40,000 อัตรา โดยเฉพาะในสาขาอาชีพก่อสร้าง แปรรูปอาหาร และภาคเกษตร ซึ่งเร็ว ๆ นี้ กระทรวงแรงงานจะนำเข้าแรงงานกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บผลผลิต ส่วนแรงงานภาคอื่น ๆ ต้องดูความเหมาะสม เพราะการนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันทำได้ยาก ต้องผ่านการกักตัว และดำเนินตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

อาชีพที่ใช้กำลังแรงกาย ต้องสู้งาน และอดทน แรงงานไทยจึงให้ความสนใจกันน้อย จนนำมาสู่การขาดแคลนแรงงาน แต่หากแรงงานไทยคนใดอยู่ในภาวะว่างงาน อยากประกอบอาชีพ มีรายได้ ทางกระทรวงแรงงาน เปิดช่องทางให้ค้นหางานที่ชอบ และสมัครงาน ผ่านเว็บไซต์ Smart Job เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไปพร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาการว่างงานของคนที่ตกงาน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19

แม้ว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นความหวังในการเดินหน้าบางกิจการในไทย แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ภาครัฐมีความจำเป็นต้องระงับการนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านไปก่อน รอเวลาสถานการณ์ดีกว่านี้ จึงจะเปิดนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านได้