รอบรั้วรอบโลก

องค์การอนามัยโลก เผยไม่แนะนำวัคซีนใดๆ หากยังทดลองไม่สำเร็จ

นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ทางองค์การอนามัยโลกและองค์กรอื่น ๆ ในเครือสหประชาติ จะไม่สนับสนุนการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ทุกชนิด หากยังทดลองไม่สำเร็จและยังไม่ได้ถูกรับรองเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดยคำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซียและจีนเริ่มใช้วัคซีนของตนเองในการฉีดให้ประชาชนก่อนการทดลองจะเสร็จสิ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกกังวลว่าวัคซีนดังกล่าวอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ยังหวังว่าการทดลองวัคซีนต่าง ๆ จะสำเร็จโดยเร็ว เพื่อที่ประชากรโลกจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ