ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในการที่นายประนาบ มุกเคอร์จี อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ ท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายประนาบ มุกเคอร์จี อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและประชาชนชาวอินเดีย ที่ได้สูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพ ผู้อุทิศตนอย่างสูงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง