สนามข่าว 7 สี

ขนส่งฯ เร่งสอบรถตู้รับผู้โดยสารเกินที่นั่ง เบียดกันในรถกว่า 20 คน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก เร่งสอบสวนรถตู้โดยสารฝ่าฝืนกฎ บรรทุกผู้โดยสารถึง 20 คน เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้านผู้โดยสารหวั่นเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

จากกรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ ระบุถึงพฤติกรรมการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะคันหนึ่ง เส้นทางนาจะหลวย-เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่มีการจอดรับผู้โดยสารตามจุดต่าง ๆ ให้ขึ้นมานั่งเบียดกันในรถกว่า 20 คน เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่เกรงกลัวอุบัติเหตุ

ทีมข่าว 7HD ตรวจสอบไปยังกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งตรวจสอบและสอบสวน โดยตามกฎหมายได้กำหนดการจัดที่นั่งในรถ ให้รถตู้โดยสารสาธารณะสามารถจัดวางที่นั่งได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ และต้องเขียนทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถด้วย

ทั้งนี้ หากพบว่าไม่ปฎิบัติตามกฎ จะถือว่ามีความผิดข้อหาบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งที่กำหนด โทษปรับ 5,000 บาท พร้อมทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถเป็นเวลา 15 วัน และในส่วนของผู้ประกอบการก็ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน ฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการขนส่งเกี่ยวกับจำนวนที่นั่ง มีโทษปรับ 5,000 บาท

ขอบคุณภาพจาก : Yenrudee Sriprom