สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการน้ำดื่มประชารัฐ จ.นครนายก ปัญหาที่รอการแก้ไข

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการน้ำดื่มประชารัฐที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเคยตรวจสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561