7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวตำบลจุมจังร้องซ่อมแซมถนน 4 เดือน ไม่เสร็จ จ.กาฬสินธุ์

ชาวบ้านในตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนจากการซ่อมแซมถนนและสร้างทางลอดในพื้นที่ ที่ก่อสร้างมากว่า 4 เดือน ไม่เสร็จเสียที

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการซ่อมแซมถนนและก่อสร้างท่อลอด หรือ บล็อกคอนเวิร์ส บนถนนสายบ้านหนองแข้-บ้านจุมจัง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ก่อสร้างมานานกว่า 4 เดือน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความลำบาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งชาวบ้านตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต และการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสาย กส.3009 บ้านบุ่งคล้าถึงบ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 4,650,000 บาท ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ 23 เมษายน 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563

นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยถึงสาเหตุการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยว่า ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้า จุดที่เป็นทางเบี่ยงยังเปิดใช้งานไม่ได้ เพราะคอนกรีตยังไม่เซ็ตตัว ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาฝนตก และมีน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถถมดินเพื่อก่อสร้างต่อได้ ส่วนการก่อสร้างที่ไม่เสร็จตามระยะเวลาสัญญา ทาง อบจ.กาฬสินธุ์ จะดำเนินการปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา วันละ 11,200 บาท จนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ