ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : น้ำดื่มประชารัฐที่ จ.นครนายก ปัญหาที่รอการแก้ไข ตอนที่ 1

"ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 7.6 ล้านบาท เกือบ 4 ปีแล้ว โครงการน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ยังผลิตน้ำจำหน่ายไม่ได้"

นายสุริยันต์ ตั้นสกุล เปิดใจกับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมัยเป็นกำนันตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ถึงสาเหตุโครงการผลิตน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์ ไม่สามารถผลิตน้ำดื่มจำหน่ายได้ ทั้งที่จ่ายเงินแผ่นดินปี 2559 ไปแล้ว 6,000,000 บาท จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุมัติให้หมู่บ้านละ 500,000 บาท เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดนครนายก โครงการน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์ ทำตามมติการรวมกลุ่มของ 12 หมู่บ้าน ใช้งบ 6,000,000 บาท เช่าพื้นที่ของอดีตกำนันปีละ 1,000 บาท ก่อสร้างอาคาร 3,000,000 บาท และจัดซื้อเครื่องจักร 3,000,000 บาท แต่ยังผลิตน้ำดื่มไม่ได้ จึงของบประมาณเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านอีกหมู่บ้านละ 200,000 บาท แต่ก็ยังทำโครงการนี้ไม่สำเร็จ

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ตุลาคม ปี 2561 ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนพบว่าโรงผลิตน้ำดื่มแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้า หลังเป็นข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ช่วยแก้ไขปัญหาให้จนขยายเขตไฟฟ้าจนสำเร็จ แต่ผลิตน้ำดื่มไม่ได้เพราะระบบกรองน้ำเสื่อมสภาพ ติดตั้งมา 2 ปี ไม่ได้ใช้งาน ที่สำคัญยังไม่ผ่านการตรวจสอบขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมทั้งนายสุริยันต์ ลาออกจากตำแหน่งกำนันตำบลบางสมบูรณ์

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. กลับไปติดตามการแก้ปัญหาโครงการนี้ พบว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนระบบกรองน้ำและจัดซื้อระบบบรรจุถัง-ขวดแบบกึ่งอัตโนมัติ รวมทั้งซื้อน้ำดิบเพิ่มเพื่อผลิตน้ำดื่มใช้งบเพิ่มอีก 400,000 บาท ขณะนี้เดินเครื่องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดได้แล้วแต่ยังจำหน่ายไม่ได้

โครงการนี้มีอีกหลายสาเหตุทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ สารวัตรกำนันตำบลบางสมบูรณ์ จะเดินหน้าต่อหรือพับโครงการ ติดตามได้วันพรุ่งนี้..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7