เกาะกระแสออนไลน์

ข่าวดี! รัฐช่วยชาวสวนลำไย รับเงินเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท เช็กเลยใครมีสิทธิ์ได้

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับชาวเกษตกร ล่าสุดครม. มีมติเคาะช่วยชาวสวนลำไย รับเงินเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท ตั้งแต่ 1 ไร่ ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เผยโพสต์ข่าวดีหลัง ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาสภาพอากาศ และโควิด-19 ทำให้ล้งจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ครม.จึงมีมติให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินช่วยเกษตรกรไปก่อน หลังจากรัฐบาลจะนำเงินงบประมาณมาใช้คืนแก่ธนาคาร
สำหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย
1.เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จำนวนกว่า 3,355 ล้านบาท
2.ค่าบริหารจัดการโครงการให้แก่ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท จำนวนเงิน 1,376,585 บาท
3.ค่าชดเชยต้นทุนให้แก่ ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เป็นเงิน 75,491,590 บาท รวมทั้งสิ้น 3,432.04 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะสรุปและส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ให้ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 กับกรมส่งเสริมเกษตรกร ภายในวันที่ 15 ก.ย.2563

ซึ่งชาวสวนลำไยที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้

- สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหัวหน้าครัวเรือน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย.63
- กรณีที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก่อนวันที่25 ส.ค.63 ขอให้มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 15 ก.ย.63
- กรณีที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้มาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

โดยจ่ายเงินผ่านช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเริ่มจ่ายเงินภายในสิงหาคม - ธันวาคม 2563เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์,สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์