ข่าวภาคค่ำ

ฝ่ายค้าน-รัฐบาล พร้อมอภิปรายทั่วไป พรุ่งนี้

การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติในวันพรุ่งนี้ ฝ่ายค้านประกาศจัดหนัก หวังกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออก ขณะที่ วันนี้ สส.พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาล จับมือกันยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปิดสวิตซ์ สว. แล้ว

ในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล โดยกำหนดกรอบเวลาการอภิปราย ฝ่ายค้าน 10 ชั่วโมง และรัฐบาล 5 ชั่วโมง ซึ่งพรรคฝ่ายค้านระบุว่า จะอภิปรายชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง และนายกรัฐมนตรีควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก

วันนี้ พรรคก้าวไกล จับมือร่วมกับ สส. บางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เรื่องการให้อำนาจ สว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี สส. ร่วมลงชื่อ 99 คน เป็น สส.ฝ่ายค้าน 76 คน และ สส.ฝ่ายรัฐบาล 23 คน ซึ่งไม่พบว่ามี สส.ของพรรคพลังประชารัฐ หรือพรรคเพื่อไทยรายใดร่วมลงชื่อด้วย

นายชวนระบุว่า หากตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบปัญหา ก็สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ได้

ด้าน อดีตประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ นัดประชุมระดมความคิดหาทางออกให้ประเทศ โดยเห็นว่า จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ลดอำนาจ สว. และสนับสนุนแนวคิดที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง เปิดทางหาคนใหม่มาแก้วิกฤตการเมือง

ส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำรัฐประหารนั้น โฆษกกองทัพบก ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้ว ขณะที่นายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ขออย่านำทหารไปเกี่ยวข้องกับการเมือง