7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ชุด PPE จากขวดรีไซเคิลฝีมือคนไทย

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับภาคเอกชน คิดค้นนวัตกรรมผลิตชุด PPE จากพลาสติก หรือขวด PET นำกระบวนการรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน จนสามารถนำไปพัฒนาเป็นเส้นด้ายเพื่อผลิตชุด PPE ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ในระดับ 3 ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

นี่คือชุด PPE จากเส้นใยรีไซเคิล ฝีมือคนไทยแต่ได้มาตรฐานสากล ที่องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมกันสร้างนวัตกรรมผลิตชุด PPE จากเส้นใยที่นำขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร ประมาณ 18 ขวด ตัดเย็บเป็น 2 ชั้น เพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณสมบัติสวมใส่สบาย เคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ สามารถนำไปซักทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่มากถึง 50 ครั้ง

ผลงานดังกล่าว ต่อยอดจากความสำเร็จในการจัดทำนวัตกรรม "ชุด PPE รุ่นเราสู้" แบบเสื้อคลุมแขนยาวสีขาวกันน้ำ ชนิดใช้ซ้ำได้ มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ในระดับ 2 หรือ Level 2 ซึ่งสามารถซัก และใช้ซ้ำได้มากกว่า 20 ครั้ง ต่อยอดมาเป็นผลงานชุด PPE ล่าสุด ป้องกันเชื้อถึงระดับ 3 หรือ Level 3 ที่สามารถซักใช้ซ้ำได้ 50 ครั้ง ซึ่งหากซักครบ 50 ครั้ง ยังสามารถนำมาใช้เป็น PPE Level 2 ได้อีก มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดันมากกว่า 50 เซนติเมตรน้ำ

ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตชุด PPE ที่มีคุณภาพได้เอง โดยไม่ต้องนำเข้าเส้นด้ายรีไซเคิลจากต่างประเทศ และสามารถส่งมอบความช่วยเหลือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นหน้าด่านสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หรือใช้งานด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่นำของเก่ามาใช้ใหม่ เช่นเดียวกับการนำขวดน้ำมาผลิตเป็นผลงานชุด PPE ฝีมือคนไทย