ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : น้ำดื่มประชารัฐที่ จ.นครนายก ปัญหาที่รอการแก้ไข ตอนที่ 2

นายสมภพ ลำบัวลอย สารวัตรกำนัน ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ว่าต้องเดินหน้าโครงการน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์เพราะปี 2559 ใช้งบกองทุน 12 หมู่บ้านแล้ว 6,000,000 บาท และขอเพิ่มจากงบเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 200,000 บาท รวม 12 หมู่บ้าน 1.2 ล้านบาท และใช้งบอีก 400,000 บาท จ้างเอกชนเปลี่ยนระบบกรองน้ำ ซื้อน้ำดิบเพิ่มและจัดซื้อระบบบรรจุถัง-ขวดน้ำ เดินเครื่องผลิตน้ำดื่มได้แล้วแต่ยังจำหน่ายไม่ได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. ยังไม่ขึ้นทะเบียนรับรอง ทำให้เกือบ 4 ปีแล้วยังไม่มีผลตอบแทนใดๆ ให้แก่สมาชิกทั้ง 12 หมู่บ้าน

ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง.ให้ข้อคิดวิธีแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้

สารวัตรกำนันยังระบุว่า หลังถูกจังหวัดนครนายกตำหนิกรณีโครงการนี้ยังไม่บรรลุผลจึงนัดกรรมการกองทุน 12 หมู่บ้านหารือกลางเดือนนี้ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางบริหารจัดการโครงการน้ำดื่มประชารัฐ

โครงการน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์จัดทำโดย 12 หมู่บ้านยังทำไม่สำเร็จ ขณะที่ 1 หมู่บ้านในตำบลนี้ ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ตัดสินใจนำเงินกองทุนหมู่บ้านไปทำโครงการอื่นจนสำเร็จตั้งแต่ปี 2559 ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7