เกาะกระแสออนไลน์

เช็กสิทธิ์ที่นี่ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 600 บาทต่อเดือน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2563 สามารถตรวจสอบได้แล้วที่ http://csgcheck.dcy.go.th

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้โพสต์ข้อความเผยถึงการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ว่า ทาง พม. ได้มีกำหนดจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 (600 บาทต่อเดือน)

โดยมีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,763,797 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th

ขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ