7HD ร้อนออนไลน์

ป.ป.ท. ผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน เอาผิดขบวนการช่วย “บอส”

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยว่า ป.ป.ท.ได้รับรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ของนายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.63 โดยในรายงานดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับคดีจำนวน 8 กลุ่ม มีผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ พนักงานสอบสวนส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยป.ป.ท.จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งรายชื่อของบุคคลต่างๆ ไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีอำนาจหน้าที่สอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่ระบุอยู่ในรายงานตามกรอบระยะเวลา

ในส่วนของ ป.ป.ท. นอกจากจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากได้รับมอบหมายภารกิจอื่นใดจาก ป.ป.ช.ในคดีนี้ก็พร้อมดำเนินการต่อ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย เมื่อแต่ละหน่วยงานสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว จะรายงานมาให้ ป.ป.ท.รับทราบผลการสอบสวนว่า แต่ละหน่วยได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง หลังจากนั้น ป.ป.ท.ก็จะนำเสนอรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีกำหนดกรอบระยะเวลาให้แต่หน่วยงานว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อใด แต่ทั้ง 5 หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด เชื่อว่าคงไม่ล่าช้า

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวอีกว่า สำหรับข้อเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 กลุ่มว่ามีใครบ้างและมีจำนวนกี่คนนั้น ป.ป.ท.ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ยืนยันว่าทุกรายชื่อเป็นไปตามที่ปรากฎในรายงานของนายวิชา