ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563 ของมูลนิธิโครงการหลวง

ที่ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง ซึ่งกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เน้นความร่มรื่นของร่มไม้ใหญ่ ด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่นหายาก คาดว่าต้นปี 2565 จะพร้อมใช้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นที่สูงแก่ประชาชน

นอกจากนี้ มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งล่าสุด ปัจจุบัน ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น รวมทั้งทดสอบสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นพืชทางเลือกสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ สำหรับการฟื้นฟูคุณภาพดินหลังการปลูกข้าวโพด โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วแดงหลวง เนื่องจากพืชตระกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเพิ่มในดิน รักษาความชุ่มชื้น ขัดขวางการเจริญเติบโตของวัชพืช และรากยังช่วยให้ดินโปร่ง มีช่องอากาศ สามารถระบายน้ำได้ดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด