ข่าวภาคค่ำ

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นเพิ่ม 4 ญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ

6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่ม 4 ฉบับ โดยคาดว่า จะบรรจุญัตติเพื่อพิจารณา ในวันที่ 23 กันยายนนี้ 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน 150 คน ลงชื่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิกบทเฉพาะกาลอีก 4 ฉบับ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้ววันนี้ ซึ่งเป็นการยื่นขอแก้ไขยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 และเพิ่มเติมให้เลือกนายกรัฐมนตรี จากบัญชีพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้, ขอยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 270 และ 271 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและกฎหมาย, ยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลเรื่องคำสั่งและประกาศ คสช. และขอแก้ไขระบบเลือกตั้ง โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามแนวทางรัฐธรรมนูญปี 2540 ทั้งนี้ หากญัตติทั้ง 4 ฉบับ ถูกต้องสมบูรณ์ ก็จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา ในวันที่ 23 และ 24 กันยายนนี้ ทันที พร้อมกับร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ยื่นขอแก้ไขก่อนหน้านี้

ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับฟังรายงานผลการศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ก่อนที่จะส่งรายงานแก่รัฐบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพราะร่างที่เสนอของทั้ง 2 ฝ่าย อาจต้องทำประชามติจากประชาชน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติประชามติ ที่น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยการประชุมหน้า รวมถึงขั้นตอนการทำประชามติก็ต้องใช้เวลา 90-120 วัน