เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA เปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน จ.อุบลราชธานี

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้เปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชยางกูรถึงถนนอุปราช แยกวงเวียนน้ำพุ และถนนรอบทุ่งศรีเมือง ระยะทางรวม 3.1 กิโลเมตร

นอกจากจะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครอุบลราชธานี วงเงินลงทุนกว่า 264 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายนนี้ คาดแล้วเสร็จพร้อมทดสอบการจ่ายไฟฟ้าภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และจะปรับปรุงรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าให้เสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2564