ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาสถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น ใกล้ยุติแล้ว

เอกสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมาส่งถึงชาวขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหากรณีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ให้ย้ายสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และ 2 ไปใช้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชาวบ้านที่เดินทางเข้ามาทำงาน เรียนหนังสือและติดต่อราชการในเมืองขอนแก่น ได้รับผลกระทบทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เพิ่มขึ้น เพราะสถานีขนส่งแห่งที่ 3 อยู่นอกเมือง 9 กิโลเมตร เและยังทำให้การค้าขายที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1-2 ซบเซา รถโดยสารเข้าไปจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ได้จึงร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเสนอให้ทดลองใช้สถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสาร 6 สาย เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นประเมินผลว่า วิธีนี้ตรงตามที่ชาวขอนแก่นต้องการหรือไม่

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบปัญหานี้ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน เพื่อขยายผลช่วยเหลือชาวขอนแก่น ขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ตามที่ชาวบ้านต้องการ

หากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีบทสรุปแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7