7HD ร้อนออนไลน์

ด่านพรมแดนสะเดา ปิดรับคนไทยกลับจากมาเลเซีย 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (12 ก.ย.63) บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย- มาเลเซีย ต้องปิดรับคนไทยในประเทศมาเลเซีย ที่ต้องการจะเดินทางกลับเข้าประเทศชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (12 ก.ย.63) จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 รวมเป็นเวลา 14 วัน แต่มาตรการนี้ไม่กระทบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ทางด่านพรมแดนสะเดา ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ทั้งนี้การปิดด่านพรมแดนสะเดาครั้งนี้เป็นผลมาจากทางการมาเลเซีย ได้ออกประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเดินทางเข้าออกผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ตรงข้ามด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันวันที่ 12 กันยายนถึง 25 กันยายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในรัฐเคดาห์ ขณะนี้พบการระบาดของโควิด-19 มากที่สุดในมาเลเซีย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 100 คน

นอกจากนี้ วันนี้ทางการมาเลเซีย อนุญาตให้คนไทยจำนวน 5 คน แบ่งเป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน ซึ่งถูกจับกุมอยู่ในประเทศมาเลเซียและพ้นโทษให้เดินทางกลับประเทสไทยได้เป็นชุดสุดท้าย โดย ตม.มาเลเซีย ได้นำทั้งหมดมาส่งที่ด่านพรมแดนสะเดา

สถานเอกอัครราชทูตไทยในมาเลเซีย แจ้งคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางบก ระหว่างวันที่ 12-25 กันยายน 2563 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง โดยเลือกด่านพรมแดนอื่น ได้แก่ ด่านเบตง ยะลา หรือด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หรือด่านวังประจัน จ.สตูล แทนชั่วคราว

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th  และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ‘fit to travel’ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะต้องเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามวันที่ผู้ประสงค์เดินทางกลับไทยได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมกับต้องจัดเตรียมเอกสารหนังสือรับรองฯ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือเดินทางให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย