เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : พลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชน

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "พลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชน" เพื่อเสริมความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ควบคู่กับการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านงานแสดงสินค้า ตลาดนัด รวมถึงกลุ่มบนเฟซบุ๊ก ที่ชื่อว่า "ตลาดนัดเอนจี้ ของดีทั่วไทย" ซึ่งมีจิตอาสา กฟผ. คอยดูแลช่วยเหลือ และสอนเทคนิคการเพิ่มยอดขายให้แก่ชุมชน

ล่าสุดยังได้เปิดให้บริการร้านกาแฟคุณสายชล ที่ กฟผ. สำนักงานใหญ่ โดยใช้เมล็ดกาแฟจากชุมชนรอบ กฟผ. พร้อมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนที่อยู่รอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ มาวางจำหน่าย ปัจจุบันได้เปิดร้านกาแฟคุณสายชลไปแล้ว 9 สาขา ในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่