7 สีช่วยชาวบ้าน

ประปาหมู่บ้านสร้างเสร็จ แต่ใช้งานไม่ได้มาร่วม 10 ปี จ.มุกดาหาร

โครงการประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างเสร็จมาประมาณ 10 ปี แต่ใช้การไม่ได้มาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จ ชาวบ้านวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและช่วยเหลือโดยด่วน

ชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวมตัวร้องเรียนกับทีมข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน เพื่อวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ระบบประปาหมู่บ้าน หลังจากที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2553 และใช้การไม่ได้มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านต้องขอแบ่งน้ำมาใช้จากวัดป่าภูแฝกที่ตั้งอยู่บนภูเขามาบรรเทาความเดือดร้อน แต่หากเข้าสู่หน้าแล้ง น้ำจะมีน้อย แจกจ่ายให้ชาวบ้านไม่ทั่วถึง ก็จะต้องเสียเงินซื้อน้ำกินนำใช้เอง เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวบ้าน หากไม่ซื้อก็ต้องเดินทางไปขนน้ำมาจากแหล่งน้ำใกล้เคียงที่ห่างไปเกือบ 10 กิโลเมตร

ชาวบ้านที่นี่บอกว่า หมู่บ้านของพวกเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 30 ครัวเรือน แต่ละเดือนต้องเสียเงินซื้อน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,000 บาท แม้ที่ผ่านมาจะมีโครงการประปาหมู่บ้านเข้ามาสร้างหอประปาในพื้นที่ แต่ก็ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จ และไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล ปล่อยทิ้งร้างมานานนับ 10 ปี จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ด้วย

ล่าสุด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านและลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมสั่งการให้ อบต.บ้านค้อ ดำเนินการสูบน้ำจากห้วยตาเปอะไปใส่ถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้านให้ชาวบ้านใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนชั่วคราว