ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นในชุมชน ปัญหาที่รอการแก้ไข

“ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยใช้กฎหมายผังเมืองแก้ปัญหาลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่น ในเขตเมืองหากชุมชนไม่เห็นด้วยต้องย้ายไปเลี้ยงที่อื่น”

คอลัมน์หมายเลข 7และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. เดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว ลงพื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีการดัดแปลงที่อยู่อาศัยใช้ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่น เพื่อเก็บรังขาย ส่งผลรบกวนต่อชาวบ้านในชุมชนทั้งเรื่องเสียงและกลิ่น พบหลักฐานตรงตามที่ได้รับข้อมูล

นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่การแก้ไขยังไม่เป็นผล จึงยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม

ล่าสุดวันพุธที่ 16 กันยายนนี้ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ประชุมหาแนวทางแก้ไขที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ขณะที่ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยผลตรวจสอบอาคารที่ตำบลทุ่งยาว มีการดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่นตามที่มีการร้องเรียน

น่าสังเกตว่าชุมชนตำบลทุ่งยาว ประกาศเป็นพื้นที่สีชมพูตามกฎหมายผังเมืองกว่า 30 ปีแล้ว ห้ามทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสัตว์สงวน แต่ยังมีการลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่น ทั้งที่เป็นสัตว์สงวนตามกฎหมาย โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้หารือกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว กฎหมายผังเมืองปัจจุบันให้อำนาจคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดตามมติของชุมชน

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. เห็นต่าง ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นในเขตชุมชนที่ตำบลทุ่งยาว “ทำไม่ได้” คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยข้อคิดนี้...

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7