ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์ บันทึกเทปออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

เวลา 15.06 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกเทป เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์ไทย

ในการนี้ พระราชทานสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้ต่อสู้กับโรคภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด "การบริการสุขภาพในยุค COVID-19" พร้อมทรงเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส และพระราชทานเงินเพื่อสมทบทุน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสตามประสงค์ต่อไป

โดยจะออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 16.00-18.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก sirirajmahidolday ผู้สนใจสามารถบริจาคผ่านรายการฯ ได้ที่หมายเลข 022702233

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด