สนามข่าว 7 สี

กยศ. ยืนยัน ยังมีเงินมากพอให้ผู้เดือดร้อนได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ท่ามกลางกระแสข่าวรัฐบาลถังแตก ล่าสุด กยศ. ออกมายืนยันว่า ยังมีเงินมากพอให้ผู้เดือดร้อนได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งล่าสุดมีผู้ขอกู้กว่า 600,000 คน หากคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการโอนเงินแน่นอน

กรณีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่งต่อข้อความว่า ยังไม่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพ เดือนที่ 2 จากกองทุน กยศ. และเกรงว่ากองทุนฯ จะไม่มีเงินเพียงพอให้กู้ยืมนั้น

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ชี้แจงว่า กยศ. เป็นกองทุนหมุนเวียน ไม่ต้องขอรับงบประมาณแผ่นดิน พร้อมยืนยัน เงินกองทุนฯ มีเพียงพอให้กับผู้กู้ยืมทุกคน ส่วนเงื่อนไขในการโอนเงินค่าครองชีพนั้น หากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสาร และยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนผู้กู้ยืมในระบบ E-Studentloan เรียบร้อย กองทุนฯ จะโอนเงินค่าครองชีพในเดือนแรกเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมไม่เกิน 30 วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน กองทุนฯ จะโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ล่าสุด กยศ. ได้อนุมัติกรอบการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 จาก 34,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 37,000 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 650,000 คน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ยื่นขอกู้ยืมแล้วกว่า 610,000 คน ซึ่งกองทุนฯ ได้ขยายเวลาขอกู้ยืมเงินไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ และได้ปรับคุณสมบัติเฉพาะรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ (15 ก.ย.) กระทรวงการคลัง จะโอนเงินภาษี หรือ Vat 5% คืนให้ สูงสุด 500 บาท โดยจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money สามารถกดเป็นเงินสดหรือรูดใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ นับเป็น Vat งวดสุดท้าย หากไม่มีการประกาศขยายอายุของมาตรการออกไป