เช้าข่าว 7 สี

เผย ผลทดสอบกัญชารักษามะเร็ง สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้

กระทรวงกลาโหม โดย พลเอกธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ กับ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เน้นการต่อยอดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อการแพทย์ โดยการสนับสนุนและร่วมมือกันจัดหาวัตถุดิบผลิตและจำหน่าย 

ซึ่งตอนนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำการวิจัยสารสกัดกัญชาถึงขั้นการทดลองในสัตว์ทดลองหรือหนูแล้วได้ผลดี โดยสาร THC ช่วยยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดี ไม่ให้เซลล์มะเร็งลุกลาม ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ขณะเดียวกันเมื่อทดลองสารสกัด CBD และ THC กับเซลล์มะเร็งปอด ช่วยลดการแพร่กระจาย ลดการลุกลามของมะเร็งและยังทำให้ก้อนมะเร็งในหนูทดลองมีขนาดเล็กลงด้วย ซึ่งต่อไปจะทำการทดลองในมนุษย์ 3 ระยะต่อไป

สำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้วิจัยออกมามีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบลูกอมเม็ดและทำเป็นเวเฟอร์ สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก รวมถึงการทำน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นและยากัญชาในตำรับยาแพทย์แผนไทย

ล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุรางค์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าสารสกัดกัญชาแบบสเปรย์ฉีดพ่นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง