7 สีช่วยชาวบ้าน

น้ำท่วมขังถนน เหตุเพราะขยะอุดตันท่อระบายน้ำ จ.ขอนแก่น

ในเขตชุมชนเมืองหลายพื้นที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง หลังเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากพบขยะอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเช่นกัน

ในระยะนี้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ อย่างเช่นที่เขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น หลังฝนตกติดต่อกันประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังสูง โดยเฉพาะที่ซอยสวัสดี ชุมชนเทศบาลสามเหลี่ยม ซึ่งจากการตรวจสอบพบขยะจำนวนมากที่ไหลมากับน้ำ และไปอุดตันปิดช่องทางระบายน้ำ แม้จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายลงคลองระบายน้ำ D5 หรือ คลองร่องเหมือง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

นางพรรณี อิ้มพัฒน์ ชาวบ้านซอยสวัสดี ชุมชนสามเหลี่ยม เล่าว่า เวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมในซอยทุกครั้ง ส่วนหนึ่งเพราะท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำปริมาณมากได้ทัน แต่ที่สำคัญคือ มีขยะไหลมากับน้ำจำนวนมากด้วย จึงอยากให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นเข้ามาลอกท่อระบายน้ำ รวมทั้งเพิ่มรอบการเก็บขยะให้ถี่ขึ้น

ด้าน นายธีระศักดิ์ ธีฑายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะที่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง บริเวณปากซอยสวัสดี พบว่าบริเวณดังกล่าว เป็นที่ลุ่มต่ำ และเป็นจุดรับน้ำเดิม จึงทำให้น้ำจากทุกที่ไหลมารวม ก่อนจะไหลคลองร่องเหมือง ซึ่งในอนาคตทางเทศบาลนครขอนแก่น วางแผนของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำในซอยสวัสดีใหม่ เพื่อให้น้ำระบายลงบึงทุ่งสร้างโดยตรง พร้อมขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ด้วยการทิ้งขยะลงถังด้วย