7HD ร้อนออนไลน์

กรมประมง ไร่รื้อโพงพางผิดกฎหมายพ้นทะเลเมืองตรัง

วันนี้ (15 ก.ย.63) นายนพดล สิทธี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายเอกชัย ช่วยแป้น เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เรือใบไม้เขียวจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูล กว่า 20 นาย ออกปฏิบัติการรื้อถอนโพงพางในตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รวมกว่า 300 ปาก หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีการลักลอบทำโพงพางโดยผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการกีดขวางทางน้ำส่งผลให้สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่มีอายุน้อยและอายุมาก เต่าทะเล และโลมา เข้ามาติดโพงพางตายเป็นจำนวนมาก

นายเอกชัย ช่วยแป้น เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต3 (กระบี่) กล่าวว่าวันนี้ได้เข้ารื้อโพงพาง บริเวณหาดสำราญประมาณ 200 ปาก โดยพบว่ามีทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้กระทำความผิด โดยก่อนหน้านี้ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโพงพาง ที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง หากกระทำผิดจะมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท

พร้อมกับเปิดโอกาสให้รื้อถอนด้วยตนเอง แต่ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือยังคงกลับมากระทำผิดซ้ำๆ จึงดำเนินคดีกับผู้เข้ามาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโพงพาง โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แม้จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งไม่สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงจัดสร้างโพงพางขึ้น  อย่างไรก็ตาม การกระทำผิดเกี่ยวกับก่อสร้างโพงพางในฝั่งอันดามัน พบมีการกระทำความผิดอยู่เพียงแค่ 2 จังหวัด คือจังหวัดตรังกับสตูลเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง