7HD ร้อนออนไลน์

ผวาโควิด! กทม.ย้ำสถานประกอบการต้องมีจุดคัดกรอง-เช็กอิน

วันนี้ (15 ก.ย.63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. พร้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในหลายประเทศ ทำให้ที่ประชุมเกิดความกังวลต่อโรคระบาด จึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุดตรวจของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจแนะนำสถานประกอบการ สถานบริการ โดยเฉพาะ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยขอให้ชุดตรวจฯ กำชับผู้ประกอบการให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนที่เข้าใช้บริการ ซึ่งต้องจัดจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่ ส่วนของประชาชนที่เข้าใช้บริการขอให้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานประกอบการ สถานบริการที่มีผู้ใช้บริการแออัด

นอกจากนี้ ศบค.กทม. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตา แจ้งเบาะแสให้แก่กรุงเทพมหานคร หากพบสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานบริการใดไม่จัดเตรียม QR-Code ไทยชนะ หรือไม่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้บริการเช็กอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้แจ้งได้ที่ สายด่วน กทม. โทร. 1555 หรือ Line@ อัศวิน คลายทุกข์ (ID @aswinbkk)  ร่วมทั้งขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเข้ามาได้ด้วย

โดยผู้นำพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ให้ที่พักผู้ที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวไม่ถูกจับกุมมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท