ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีองคมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข, นายจรัลธาดา กรรณสูต, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์, นายอำพน กิตติอำพน, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง โดยมีวาระการประชุม อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกลั่นกรองโครงการฯ เพิ่มเติมในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ, การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ 88 โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน แล้ว 56 โครงการ นอกจากนี้ได้พิจารณาโครงการที่จะนำมาบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมี 87 โครงการ เป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 23 โครงการ และมีฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ 64 โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว 30 โครงการ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด