สนามข่าว 7 สี

นำเข้าแรงงานกัมพูชา สะดุด จ.จันทบุรี

ตามกำหนด เมื่อวานนี้จะต้องนำเข้าแรงงานกัมพูชาล็อตแรก ผ่านด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เข้ามาทำงานในล้งผลไม้บ้านเรา แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหา จนขณะนี้ยังไม่สามารถนำเข้าแรงงานดังกล่าวได้

เมื่อวานนี้ เป็นวันแรกที่จันทบุรีเปิดให้แรงงานชาวกัมพูชา จำนวน 500 คน เข้าประเทศ เพื่อเข้ามาทำงานในล้งรับซื้อผลไม้และสวนลำไย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อแก้ปัญาหาขาดแคลนแรงงานเก็บลำไยนอกฤดู ตามโครงการโป่งน้ำร้อนโมเดล ซึ่งเป็นโครงการนำร่องจังหวัดแรก ที่มีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่มีการประกาศปิดด่านพรมแดนจากปัญหาโรคระบาดโควิด-19

ซึ่งมีรายงานว่า มีแรงงานชาวกัมพูชามารอที่ฝั่งจังหวัดพระตะบองแล้วกว่า 300 คน แต่ปรากฏว่าแรงงานดังกล่าวไม่สามารถข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของเอกสารบางอย่างของทางราชการระหว่าง 2 ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามนำเข้าแรงงาน ที่มีการออกหนังสือตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดโรคโควิด-19 แต่ยังไม่มีการยกเลิกหนังสือดังกล่าว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นไทยได้ประสานไปยังทางการประเทศกัมพูชาแล้ว

ขณะที่ผู้ประกอบการล้งสวนลำไย เดินทางมารอรับแรงงานชาวกัมพูชาตั้งแต่ช่วงเช้า ต่างก็ผิดหวังที่แรงงานกัมพูชายังไม่สามารถข้ามมาได้ และกล่าวว่ายินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้สามารถนำแรงงานไปทำงานที่สวนลำไย เนื่องจากขณะนี้ผลผลิตพร้อมที่จะเก็บขาย แต่ขาดแคลนแรงงาน

เฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี มีล้งผลไม้ 80 แห่ง ครอบคลุมใน 2 อำเภอ คือ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว มีความต้องการแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฯ เสนอไป 3,000 คน แต่ได้รับการอนุมัติ 1,000 คนก่อน โดยกรมควบคุมโรคจะขอดูว่าผู้ประกอบการล้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดูแลควบคุมและป้องกันโรคแรงงานชุดแรกได้หรือไม่ หากเป็นไปตามแผนการควบคุมโรค ก็จะอนุมัติแรงงานชุดต่อ ๆ ไปเข้ามา

สำหรับขั้นตอนการคัดกรอง มีทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มาเตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรค หากแรงงานข้ามมายังฝั่งไทย จะมีเจ้าหน้าที่ไปรอรับเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค จากนั้นกักตัว 14 วัน ซึ่งจะมีทั้งกักตัวที่โรงแรม รีสอร์ต บางส่วนจะกักที่ล้งที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าตรวจพบโรคโควิด-19 ก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศ หรือหากเจ้าของล้งรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ก็จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรักษา