เช้านี้ที่หมอชิต

มติ ครม. เปิดประเทศ เริ่ม ต.ค.นี้ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย อยู่ยาว 9 เดือน

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ยาว 9 เดือน เริ่มตุลาคมนี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุคคลต่างด้าว พำนักระยะยาว และต้องกักตัวในห้องพัก 14 วัน ต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก หรือโรงพยาบาล ทั้งก่อนและหลังการพำนัก รวมถึงหลักฐานการชำระเงินดาวน์ที่เป็นคอนโดมิเนียม และลงตราวีซาค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ครั้งแรกจะอนุญาตให้พักได้ 90 วัน ขยายได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในเดือนตุลาคมนี้ ครั้งละ 100 คน หรือ 1,200 คนต่อเดือน โดยคณะรัฐมนตรีคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ เดือนละ 1,200 ล้านบาท

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ไทยคู่ฟ้า