ข่าวดึก 7HD

องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำ และทัณฑสถาน ทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการฝึกอบรม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถาน 137 แห่งทั่วประเทศ รวม 27,081 คน โดยที่กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปมอบประกาศนียบัตร ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง, นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี, พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี, พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ในส่วนของต่างจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบประกาศนียบัตร 

โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สมดังพระราชปณิธาน "คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด