เช้าข่าว 7 สี

กพท.คาดฟื้นธุรกิจการบินใช้เวลา 3-5 ปี

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ประเมินว่า ไทยต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ในการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินเติบโตมาโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจการบินต้องหยุดชะงัก ซึ่งการเติบโตก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของภาครัฐ และการพัฒนาวัคซีนด้วย

ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการบินต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา หากเปิดประเทศเมื่อไร ก็ต้องพร้อมกลับมาให้บริการทันที ซึ่งในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลก็พร้อมช่วยเหลือ และหามาตรการเยียวยาให้ทุกหน่วยสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อนาคต  มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชื่อว่าในที่สุดแล้วคนไทยจะแข็งแกร่งขึ้นจากบทเรียนของโควิด-19 ในครั้งนี้