เช้าข่าว 7 สี

หนุนสลากฯ ออนไลน์แก้ปัญหาสลากฯ แพง

วงเสวนาตอบโจทย์กองสลาก “หวยแพงแก้ไม่ได้” ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อระดมข้อเสนอภาคประชาสังคมและนักวิชาการในการแก้ปัญหาสลากฯ โดย นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและสื่อมวลชน เสนอว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรปรับการขยายสลากฯ เข้าสู่ระบบออนไลน์ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อตรงผ่านสำนักงานสลากฯ ได้เลย เชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้ตัดตอนผู้ค้าสลากฯ ที่ไม่ได้รับโควตาสลากฯ จริง ทำให้ราคาสลากฯ ถูกลง ขายได้ในราคาที่ตั้งไว้ และหากผู้ซื้อไม่ถูกรางวัลให้นำเงินคืนให้ผู้บริโภค 10 บาทต่อฉบับ โดยให้คืนเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นการออมให้กับผู้บริโภคด้วย

ด้าน นายพัชรพล แดงสีดา เครือข่ายเยาวชน มองว่าโควตาสลากฯ แบบเสรี น่าจะแก้ปัญหาราคาสลากฯ ได้ระดับหนึ่ง และเพิ่มบทบาทการควบคุมราคาพ่อค้าคนกลางไม่ให้ราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้สำนักงานสลากฯ จะต้องเพิ่มความเข้มข้นป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสลากฯ โดยในวันที่ 23 กันยายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเคาะแนวทางการแก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพง หลังจากระดมความเห็นไปก่อนหน้านี้และผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้ค้าสลากใหม่ทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง